Ücret Politikamız

İnsan Kaynakları Birimi ücretlendirmeyi; çalışanların asgari yaşam standart araştırması, piyasa ücret araştırması, enflasyon, performans değerlendirme ve unvanın üst ve alt skalası ile sektörel kıyaslamaları göz önünde bulundurarak belirlemektedir.

İşle ilgili gerekli bilgi ve tecrübe ücretler arası farklılaşmayı oluşturur. Genel Müdürlük Yönetim Kurulu makamlarınca uygun bulunan ücretlendirme cetveli, her yıl Şubat ayında veya gerekli görülecek dönemlerde yapılmaktadır. Ücret artışı, İnsan Kaynakları Birimi’nin önerisi, karar mercilerinin onayından sonra kesinleşmektedir. Ücret ve unvan bilgilerindeki her türlü değişiklik çalışanlara yazılı olarak bildirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI