İK Uygulamaları ve Faaliyetlerimiz

İnsan Gücü Planlama

Şirketin kuruluş amaçları ve stratejisi doğrultusunda gereksinim duyulan personel gücünün nicelik ve nitelik olarak uzun vadeli planlanmasıdır.

İşe Alma

Şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak uygun nitelikli personelin belirlenmesi ve göreve başlatılması sürecidir. Bu süreçte adayların etik, sektör koşulları, eğitim seviyesi ve karşılıklı beklentilere uygunlukları dikkate alınmaktadır.

Mevcut açık pozisyonlarımıza Kariyer.net üzerinden ulaşılabilmektedir. Genel başvuru yapmak isteyen adaylarımız, "Başvuru" modülünden özgeçmişlerini bizimle paylaşabilirler.

Kariyer Planlama ve Performans Değerlendirme

Şirketin gereksinimleri doğrultusunda çalışanların; bulundukları unvandan bir üst unvana yükselmesi, görev değişikliği ve diğer Tesis/Birim’e atanması uzmanlaşan çalışanlarımızın kariyer planlama süreci içerisindedir.

Çalışanların kariyer planlaması yapılırken performans değerlendirme sonuçları, bilgi ve becerileri, aldıkları eğitimler ile deneyimleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Performans değerlendirme sistemi, çalışanları en iyi sonuca ulaşmada yönlendirmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Belirli, izlenebilir, sonuç odaklı, ölçülebilir ve zamana dayalı hedef ve kriterlere dayalıdır. Hedef kriterleri belirlenirken Tesis/Birim’in hedefleriyle birlikte, çalışanların becerileri, yetenekleri ve bilgi düzeyi de göz önünde bulundurulmaktadır.

Eğitim Yönetimi

Eğitim faaliyetleri, şirket kadrosunda görevli tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır.

İnsan Kaynakları Birimi tarafından şirket çalışanlarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek, yıl içinde yetkinlik, yönetim veya kişisel gelişim eğitimlerine katılımları sağlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI