Çevre Politikamız

Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi olan Gümüştaş Hazır Beton, kaliteli üretim ve hizmet anlayışına paralel olarak, ekolojik dengeye zarar vermeden, çevresel değerleri koruyarak beton üretmeyi öncelikli görevlerinden kabul etmektedir.

Teknoloji seçiminde, tesislerin inşa ve işletmesinde hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı ve kirlenmeyi önlemek amacıyla atıkların en düşük seviyeye düşürerek geri dönüşümünü desteklemek.

Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz güvenli bir çevre sağlama gayretlerimizi yerel, ulusal ve uluslararası hassasiyetleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek

Çevre amaç ve hedeflerini her yıl gözden geçirerek çevre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlerde bulunmak temel hedeflerindendir.

KALİTE