Kalite Yönetimi

Muhammet Gümüştaş’ın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir. • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek
 • Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak
 • Muhammet Gümüştaş, tüm seviyelerde Muhammet Gümüştaş organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin Muhammet Gümüştaş’ın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak
 • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek
 • Birbiri ile ilişkili süreçleri, Muhammet Gümüştaş’ın kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek
 • Muhammet Gümüştaş’ın genel performansının, Muhammet Gümüştaş organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak
 • Tedarikçiler ile, ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmaktır.
ISO 9001:2008 - Toplam Kalite Yönetimi

Bugüne dek gerçekleştirdiğimiz başarılarımızın, gelecekteki başarıların önünü açması için;

 • Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Müşteri memnuniyetinden hiçbir koşul altında ödün vermemeyi,
 • Sektörümüzdeki teknik ve teknolojik yeniliklere, alt yapı ve personelimizle beraber uyum sağlamayı,
 • Gümüştaş adına dayalı iş geliştirme gücümüzle pazar payımızı artırmayı,
 • Takım çalışmasını benimseyen,
 • Uyumlu ve çevresiyle bütünleşmiş,
 • Nitelikli elemanlardan oluşmuş çalışma ortamımızı sürekli kılmayı taahhüt ediyoruz.
 • Bu amaçla ISO 9001:2008 tabanlı Toplam Kalite Yönetimi felsefesini benimseyerek uygulamaktayız.

Ortak geçmişimizden gelen güçlü dayanışma anlayışımız, profesyonel yönetim kadromuz ve uzman personelimiz, bizi hedeflediğimiz geleceğe taşıyacak en önemli dinamiklerimizi oluşturmaktadır.

Bu avantajlarımızı, sektörümüzün bize karşı duyduğu güvene layık olmak, iyileşmede ve yenileşmede süreklilik anlayışımızın devamı için kullanmaktayız.

Hazır Beton sektörünün seçkin kuruluşlarından olan Gümüştaş Beton dünden başlayan ve geleceğe uzanan kalite sürecinin sorumluluğu ile hizmet vermektedir. Gümüştaş Beton, üretimlerini tam otomatik bilgisayar kontrollü beton santrallerinde TS EN 206-1 standardına ve bu standardın referans gösterdiği diğer standartların hükümlerine uygun olarak yaparken, IS0 9001 kalite yönetim sistemi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde kendisine vazgeçilmez bir model olarak seçmiştir.

Gümüştaş Beton TS En 206-1 standartlarında yer alan C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/&5, C80/95, C90/105, C100/115 dayanım sınıflarına sahip normal ağırlıklı betonları, istenilen kıvam, çevresel etki ve en büyük tane boyutu sınıfında üretip müşterilerine sunabilmektedir.

Kalitesinin sürekliliğini hammadde ve ürün üzerinde, kalite planında belirtilen deney ve kontrolleri yaparak sağlamaktadır. Deneylerin güvenilirliği ise deney cihazları için hazırlanan doğrulama ve kalibrasyon planlarına uygun olarak yapılan doğrulamalar ve laboratuvarlara yaptırılan kalibrasyonlarla sağlanmaktadır. Makine ve ekipmanların düzenli ve sağlıklı çalışması ise hazırlanan bakım planlarına uygun olarak bakımların yapılması ile sağlanmaktadır. Gümüştaş Beton sürekli daha iyiyi hedefleyen kalite anlayışı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklılığı ile hizmetlerini sürdürmektedir.

KALİTE