Standartlar

Standartlar
1 TS EN 1097-1 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)
2 TS EN 1097-2 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini için Metotlar
3 TS EN 1098 Agregaiarın Fiziksel ve Mekanik Özellikleri için Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
4 TS EN 1097-4 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 4: Kuru Sıkılaştırılmış Dolgu Malzemesinin (Taşunu) Boşluklarının Tayini
5 TS EN 1097-5 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 5: Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma ile Su Muhtevasının Tayini
6 TS EN 1097-6 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini
7 TS EN 1097-7 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 7: Taşunu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini- Piknometre Metodu
8 TS EN 1097-8 Agregaiarın mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler Bölüm 2: parlatma değerinin tayini
9 TS EN 1097-9 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler Bölüm 9: Çivili Lastiklerden Kaynaklanan Aşınmaya Karşı Direncin Tayini- Nordik Deney
10 TS EN 1008 Beton Karma Suyu
11 TS EN 12350-1 Beton-Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma
12 TS EN 12350-2 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi
13 TS EN 12350-3 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 3: Vebe Deneyi
14 TS EN 12350-4 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 4: Sıkıştırılabilme Derecesi
15 TS EN 12350-5 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yayılma Tablası Deneyi
16 TS EN 12350-6 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yoğunluk
17 TS EN 12350-7 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 7: Hava içeriğinin Tayini- Basınç Metotları
18 TS EN 12390-1 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi ve Kalıplarının Şekil, Boyut ve Diğer Özellikleri
19 TS EN 12390-2 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Kûrlenmesi
20 TS EN 12390-4 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basınç Dayanımı - Deney Makinelerinin Özellikleri
21 TS EN 12390-5 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini
22 TS EN 12390-6 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini
23 TS EN 12390-7 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 7: Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini
24 TS EN 12390-8 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 8: Basınç Altında Su işleme Derinliğinin Tayini
25 TS EN 12504-1 Beton- Yapıda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini
26 TS EN 12504-2 Beton - Yapıdaki Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Sayısının Tayini
27 TS EN 12629-1 Agregaiarın Mekanik ve Fiziksel Özellikleri için Deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro-Deva)
28 TS EN 12878 Pigmentler- Çimento ve/veya Kireç Esaslı inşaat Malzemelerinin Renklendirilmesi için Özellikleri ve Deney Yöntemleri
29 TS EN 1367-2 Agregaiarın Termal ve Bozunma Özellikleri için Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi
30 TS EN 1367-3 Agregaiarın Termal Ve Bozunma Özellikleri için Deneyler - Bölüm 3: Sonnenbraud Bazalt için Kaynatma Deneyi
31 TS EN 1367-4 Agregaiarın Termal ve Bozunma Özellikleri için Deneyler Bölüm 4: Kuruma Çekmesi Tayini
32 TS EN 1521 Hafif Agregalı Gözenekli Betonun Eğilmede Çekme Dayınımının Tayini
33 TS EN 1744-1 Agregaiarın Kimyasal Özellikleri için Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz
34 TS EN 196-1 Çimento Deney Metotları- Bölüm 1: Dayanım
35 TS EN 196-2 Çimento Deney Metotları- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi
36 TS EN 196-3 Çimento Deney Metotları- Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genleşme Tayini
37 TS EN 196-4 Çimento - Deney Metotları - Bölüm 4: Katkı Miktarı Tayini
38 TS EN 196-5 Çimento Deney Metotları- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini
39 TS EN 196-6 Çimento Deney Metotları-Bölüm 6 :incelik Tayini
40 TS EN 197-1 Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri
41 TS EN 197-2 Çimento- Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi
42 TS EN 206-1 Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, imalat ve Uygunluk
43 TS EN 450 Uçucu Kül - Betonda Kullanılan - Tarifler, Özellikler ve Kalite Kontrol
44 TS EN 480-1 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 1: Deneyler için iahit Beton ve iahit Harç
45 TS EN 480-10 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 10: Suda Çözünebilir Klorür Muhtevası Tayini
46 TS EN 480-11 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 11: Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini
47 TS EN 480-12 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 12: Katkıların Alkali Muhtevası Tayini
48 TS EN 480-2 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve İerbet için- Deney Metotları- Bölüm 2:
49 TS EN 480-4 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 4: Betonun Terlemesinin Tayini
50 TS EN 480-5 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 5: Kılcal Su Emme Tayini
51 TS EN 480-6 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 6: Kızıl Ötesi Analiz
52 TS EN 480-8 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve ierbet için- Deney Metotları- Bölüm 8: Katı Madde Muhtevası Tayini
53 TS EN 932-1 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları
54 TS EN 932-2 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltılması Metodu
55 TS EN 932-5 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar ve Kalibrasyon
56 TS EN 932-6 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler - Bölüm 6: Tekrarlanabildik ve Uyarlık Tarifleri
57 TS EN 933-10 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler - Bölüm 10: ince Tanelerin Tayini - ince Dolgu Malzemelerinin Tane Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılması (Hava Jetiyle Eleme)
58 TS EN 933-2 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri
59 TS EN 933-5 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler - Kısım 5: iri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini
60 TS EN 933-7 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler - Kısım 7: iri Agregalarda Kavkı içeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi
61 TS EN 933-8 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler - Bölüm 8: ince Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini
62 TS EN 933-9 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler- Bölüm 9: ince Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi
63 TS EN 934-2 Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve ierbet için- Bölüm 2: Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, işaretleme ve Etiketleme
64 TS EN 934-4 Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve ierbet için- Bölüm 4: Öngerilme Çeliği için ierbet Katkıları - Tarifler, Özellikler, Uygunluk, işaretleme ve Etiketleme
65 TS EN 934-6 Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve ierbet için- Bölüm 6: Numune Alma, Uygunluk Kontrolü ve Uygunluk Değerlendirmesi
66 TS10088 EN932-3 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama için işlem ve Terminoloji
67 TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları
68 TS 706 prEN12620 Beton Agregaları
69 ENV1992-1-1 Eurocode 2 Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları
70 pr EN 13055-1 Hafif Agregalar - Beton ve Harç için Hafif Agregalar
71 pr EN 13263 Beton için Silis Dumanı - Bölüm 1: Özellik, Performans, imalat ve Uygunluk
72 TS 9582 EN933-3 Agregaların Geometrik Özellikleri için Deneyler Bölüm 3: Tane iekli Tayini Yassılık Endeksi
73 TS 1247 Beton Yapımı, Dökümü ve Bakım Kuralları - Normal Hava Koşulları
74 TS 1248 Beton Yapımı, Dökümü ve Bakım kuralları - Anormal Hava Koşulları

TEKNİK BİLGİLER