Lifli Beton

İnşaat Mühendisliği alanında, sağladığı avantajlar bakımından lifli betonların önemi hızla artmaktadır. Lifli beton; çimento, agrega ve çoğunlukla süreksiz liflerin su ile karıştırılmasıyla meydana gelen beton olarak tanımlanmaktadır.

Beton içerisinde yaygın olarak kullanılan lifler; çelik, polipropilen, karbon ve alkali dirençli cam liflerdir. Lifli betonlarda, bütün lif çeşitlerinde sağlanması gereken en önemli özellik liflerin beton içerisinde homojen olarak dağılması ve bu dağılımın beton karıştırıldıktan sonra da bozulmamasıdır. Üniform bir şekilde dağılan lifler, beton içerisinde oluşan çatlakları önlemekte ve çatlakların beton içerisinde ilerlemesini yavaşlatarak betonu daha dayanıklı hale getirdiği bilinmektedir. Bu özelliğinden dolayı lifli betonun özellikle çekme ve eğilme dayanımını artıran faktörler darbe etkisine karşı dayanımını da artırırlar.

Bu nedenle betonarme kazık, yol ve hava alanları, su boruları, genel olarak büyük fabrika inşaatlarının döşeme betonlarında ve prefabrike yapı elemanları üretiminde lifli betonların tercih edilmeleri halinde daha iyi sonuçlar alınacağı bilinmektedir.

Uygulama Alanları
 • Teras, kaldırım ve park sahaları
 • Endüstriyel zeminler
 • Asitlere maruz betonlar
 • Shotcrete–püskürtme betonlar
 • Benzin istasyonları
 • Bahçe duvarları
Avantajları
 • Büzülme çatlağı oluşma riskinde azalma
 • Yüzey aşınma direncini artırır
 • Betonda olabilecek rötre ve kılcal çatlakları önler
 • Su geçirimsizliğini artırır
 • Ufalanma, tozuma ve pullanma oluşumunu önler
 • Donma-çözünme dayanımını arttırır
 • Kılcal çatlak gelişimini engeller
 • Standart betona oranla daha sünek bir yapıdadır
 • Paslanmaz
 • Yüksek alkali dayanımındadır
 • Prekast uygulamalarında, plastik, termal, Çökme ve ayrışma Çatlaklarına karşı daha yüksek dayanım sağlar
 • Beton taşıyıcı sistemleri için yangın dayanımı sağlar
Teknik Bilgiler
 • Büzülme değeri: 28 günlük sertleşmiş betona göre 90-100 1 μm/m daha düşük büzülme
 • Lif dozajı: 1 m3 betonda 0,9 kg polipropilen lif
 • Basınç dayanımı: Standartta yer alan tüm beton sınıflarında üretim yapılabilmektedir

ÜRÜNLER